เอเชียตะวันตกเฉียงใต้

ลักษณะภูมิประเทศเอเชียตะวันตกเฉียงใต้

ลักษณะภูมิประเทศเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ มีลักษณะ ดังนี้ คือ

1. เขตภูเขาและที่ราบสูงทางภาคเหนือ ในตุรกี มีแนวเขาขนานกัน คือแนวเทือกเขาปอนติก และ แนวเทือกเขาทอรัส ทำให้เกิดที่ราบสูงอนาโตเลีย และมีแนวเทือกเขาแยกไปทางอิหร่านอีก 2 แนว คือ แนวเทือกเขาเอลบูร์ซ และซากรอส เกิดเป็นที่ราบสูงอิหร่านตรงกลางระหว่างแนวเทือกเขาทั้ง 2 นี้ เขตนี้เกิด แผ่นดินไหวบ่อยมากและเกิดติดต่อกันเป็นเวลานาน

2. เขตคาบสมุทรอาหรับ เป็นคาบสมุทรใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ มีทะเลแดง อ่านเอเดน และอ่าวเปอร์เซียล้อมรอบ ภายในแห้งแล้งเต็มไปด้วยทะเลทราย ทางตะวันตกเฉียงเหนือเป็นคาบสมุทรซีนายที่มีขนาดเล็กเป็นรูปสามเหลี่ยมที่ติดอยู่กับทวีปแอฟริกา

3. เขตอุดมรูปพระจันทร์เสี้ยว ประกอบด้วยที่ราบชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน บริเวณประเทศซีเรีย เกิดจากแม่น้ำ 2 สายมาบรรจบกัน คือ แม่น้ำไทกรีส และยูเฟรตีส ไหลผ่านประเทศอิรัก เป็นที่ราบ อันอุดมสมบูรณ์ เป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเคยเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง คือ แหล่งอารยธรรมเมโสโปเตเมีย ( Mesopotamia )