เอเชียตะวันตกเฉียงใต้

ลักษณะทางเศรษฐกิจ พืชพรรณธรรมชาติ การเมือง ของประเทศในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้

ประเทศ ทรัพยากรสำคัญ ระบอบการปกครอง ประมุขของประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย น้ำมัน สมบูรณาญาสิทธิราชย์ กษัตริย์
อิหร่าน น้ำมัน เผด็จการ ผู้นำศาสนา
ตุรกี เหล็ก ถ่านหิน ป่าไม้ ประชาธิปไตย ประธานาธิบดี
อัฟกานิสถาน ถ่านหิน เผด็จการ ประธานาธิบดี
อิรัก น้ำมัน ก๊าซ โครไมต์ เผด็จการ ประธานาธิบดี
เยเมน น้ำมัน เผด็จการ ประธานาธิบดี
โอมาน น้ำมัน สมบูรณาญาสิทธิราชย์ กษัตริย์
ซีเรีย น้ำมัน ก๊าซ ฟอสเฟต ประชาธิปไตย ประธานาธิบดี
จอร์แดน ฟอสเฟต ทองแดง ประชาธิปไตย กษัตริย์
สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์
น้ำมัน  ก๊าซ สมบูรณาญาญาสิทธิราชย์ กษัตริย์
อิสราเอล ฟอสเฟต ประชาธิปไตย ประธานาธิบดี
คูเวต น้ำมัน สมบูรณาญาสิทธิราชย์ กษัตริย์
กาตาร์ น้ำมัน สมบูรณาญาสิทธิราชย์ กษัตริย์
เลบานอน น้ำมัน ประชาธิปไตย ประธานาธิบดี
ไซปรัส ทองแดง น้ำมัน ประชาธิปไตย ประธานาธิบดี
รัฐบาเรนห์ น้ำมัน สมบูรณาญาสิทธิราชย์ กษัตริย์